Rundvee

In de rundveesector verzorgen wij meestal vijzels ten behoeve van krachtvoerautomaten en ventilatie ter preventie van hittestress

Realisaties in 2014

NAAM PLAATS SOORT DIEREN OMSCHRIJVING
Stappers D Kinrooi Melkvee Toevoervijzel melkrobot
Vandael R Kinrooi Melkvee Toevoervijzel krachtvoerautoaat
Plas Achel Melkvee

Verlichting, ventilatie, elektro en vijzels